STOOP - Sensor Technologie Toegepast op Ondergrondse Pijpleidingen

De netbeheerders vervangen leidingen op basis van een risico-prioritering. De volgorde van de projecten wordt op dit moment vastgesteld op basis van een aantal criteria, zoals ligging van de buis, diameter, aantal bewoners in het gebied, geplande bouwwerkzaamheden, etc. Om tot een meer objectieve beslissingen vanuit vervangingsbeleid te komen is de opzet van een nauwkeurig monitoringsysteem nodig. Dit onderzoek naar een dergelijk monitoringsysteem wordt uitgevoerd binnen het project Sensortechnologie Toegepast Op Ondergrondse Pijpleidinginfrastructuren (STOOP).

 

Het monitoringsysteem kan informatie inwinnen over de vervorming van de ondergrond (grondzetting) waarin de leiding ligt, dit is een belangrijke onzekerheid. Met deze informatie wordt de huidige spanningstoestand van de leiding vastgesteld en kan door monitoring van de kritische tracés de toestand van de leiding nauwlettend worden gevolgd en geëxtrapoleerd naar de toekomst. Deze informatie kan assetmanagement gebruiken om haar vervangingsbeleid bij te stellen.

Het monitoringsysteem dat nu ontwikkeld wordt bewaakt de conditie van de buisleiding op basis de registratie van grondvervormingen. De volgende stap is om naast deze grondvervormingen ook trilling, grondwaterfluctuaties, zuurgraad, verkeersbelasting etc te kunnen registreren. Dit gebeurt door metingen in de directe omgeving van de leiding met sensoren en vertaling van de meetwaarde naar effecten voor de korte en lange termijn van de conditie van de leidingen. Het systeem is naast haar toepassing voor gasleidingen ook zeer geschikt voor andere disciplines zoals waterleidingen, riolering, stadsverwarming, olieleidingen, telecomleidingen, ondergrondse hoogspanningsleidingen, etc. Het monitoringsysteem is zo opgezet dat in principe alle leidingmaterialen gemonitord kunnen worden.

 

 

Contactgegevens

Ir. Marc Hamburg
Marc.hamburg@tno.nl
T
06 468 473 56

 

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2020 TNO