Fasering STOOP

FASE 1 Proof of Principle

In fase 1 is de mogelijk om in een gecontroleerde omgeving de leidingintegriteit (ofwel de spanningstoestand van de leiding) te bepalen onderzocht aan de hand van grondvervormingen. Vervolgens is aangetoond dat deze monitoringgegevens op leidingtracés kunnen worden gebruikt om een zekere uitspraak te doen over de ontwikkeling van de spanningen in de leiding in de toekomst.

 

Tijdens deze fase is een eerste test (proof of Principle) van een dergelijk systeem toegepast op een gesimuleerde omgeving en is het principe van indirect meten getest. Daarbij zijn grondvervormingen gemeten om daarmee een voorspelling te doen omtrent de integriteit van de leiding. Dit betekent dat de situatie (de leiding, de grond en de werkzaamheden, maar ook de monitoringssensoren) met computerprogramma's gesimuleerd zijn en voorspelt het monitoringsysteem binnen marges de kans op falen van de leidinginfrastructuur.

FASE 2 Proof of Function in binnenlaboratorium

In fase 2 is de computersimulator van fase 1 vervangen door een laboratorium-opstelling (zie onderstaande foto) met echte omstandigheden met betrekking tot grond, leiding en sensoren. Op deze wijze kunnen we door middel van herhaalde experimenten op schaal een uitspraak doen omtrent de betrouwbaarheid en geschiktheid van het ontwikkelde monitoringsysteem.


Het binnenlaboratorium 

 

Centraal bij de uitvoer van de experimenten staat het toetsen van de monitorketen: de fysische modellen, de geschiktheid van de toe te passen monitoringsensoren, het beslismodel en het opzetten van een ICT omgeving voor de data-acquisitie en verwerking .


In deze fase wordt ook onderzocht welke sensoren het meest geschikt zijn voor toepassing in de vervolgfase. Zie ook de beschrijving van de sensoren

FASE 3 Prototype fase. Opschalen naar werkelijke schaalgrootte

Fase 3 staat in het teken van opschaling naar de praktijk.

Aan de hand van een drietal praktijkcases -in landelijke én stedelijke gebieden- zal het STOOP prototype worden opgeschaald. Daarnaast zal het prototype van het monitoringssysteem gevalideerd worden in een buitenlaboratorium; het Fieldlab. Dit zal een zo nauwkeuring mogelijke nabootsing van de werkelijkheid zijn waarin een drietal experimenten zullen worden uitgevoerd: ontgraving, ophoging en het intrillen van damwanden. Tijdens deze experimenten zullen grondzakkingen en spanningen op leidingen realtime gemonitord worden.


Illustratie van het Fieldlab

Contactinformatie

STOOP

Ir. Marc Hamburg
Marc.hamburg@tno.nl
T
06 468 473 56

Ing. Evert van den Akker
Evert.vandenakker@tno.nl
T
06 653 7795 81

Inloggen

Het formulier wordt verstuurd

Contactgegevens

Ir. Marc Hamburg
Marc.hamburg@tno.nl
T
06 468 473 56

 

RSS Feeds
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2020 TNO